Skip to main content

Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Groeneveld Verhuizingen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Groeneveld Verhuizingen B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Groeneveld Verhuizingen B.V. verstrekt. Groeneveld Verhuizingen B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  •  Uw voor- en achternaam
  •  Uw adresgegevens
  •  Uw telefoonnummer
  •  Uw e-mailadres
  •  Uw IP-adres

Waarom Groeneveld Verhuizingen B.V. gegevens nodig heeft


Groeneveld Verhuizingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet te bereiken bent. Daarnaast kan Groeneveld Verhuizingen B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het verlenen van verhuisdiensten.

Hoelang Groeneveld Verhuizingen B.V. gegevens bewaart


Groeneveld Verhuizingen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen


Groeneveld Verhuizingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden is, indien nodig, een overeenkomst gesloten zodat de verwerking van deze gegevens voldoet aan onze wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek


Op de website van Groeneveld Verhuizingen B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website Groeneveld Verhuizingen B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics en cookies


Groeneveld Verhuizingen B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Groeneveld Verhuizingen B.V. bij Google zoekresultaatpagina's zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Om rapporten over de website aan Groeneveld Verhuizingen B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Groeneveld Verhuizingen B.V. heeft hier geen invloed op. Groeneveld Verhuizingen B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Groeneveld Verhuizingen B.V. Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Groeneveld Verhuizingen B.V. maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies worden gebruikt om u tijd en moeite te besparen. Uw gekozen instellingen en voorkeuren worden hierdoor onthouden voor toekomstig gebruik. Analytische cookies zorgen voor een inzicht in het gebruik van onze website. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren.
Voor het gebruik van deze cookies vragen wij op onze website uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en dataportabiliteit


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u op basis van een overeenkomst, of onder uw toestemming, aan Groeneveld Verhuizingen B.V. persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht op deze gegevens op te vragen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen. Dit wordt door Groeneveld Verhuizingen B.V. in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm overgedragen. Ten slotte heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens. Groeneveld Verhuizingen B.V. zal het bezwaar op rechtmatigheid toetsen.
U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen info@groeneveldverhuizingen.nl. Groeneveld Verhuizingen B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens


Groeneveld Verhuizingen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groeneveld Verhuizingen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL - Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Groeneveld Verhuizingen B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Groeneveld Verhuizingen B.V. via info@groeneveldverhuizingen.nl

Meldplicht datalekken

Groeneveld Verhuizingen B.V. zal in het geval van een datalek direct actie ondernemen. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen over het datalek worden ingelicht. Tevens zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hiervan op de hoogte worden gesteld. Er zal een evaluatie worden gemaakt van de risico's van het ontstane lek.

Klachtrecht


Groeneveld Verhuizingen B.V. hecht veel waarde aan het beveiligen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u onverhoopt toch niet tevreden bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt zal Groeneveld Verhuizingen B.V. in eerste instantie uw klacht intern behandelen en een oplossing bieden. Hiernaast heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen


Groeneveld Verhuizingen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Wijzigingen kunnen plaatsvinden vanwege wettelijke ontwikkelingen of wijzigingen in (online)diensten.

Contactgegevens


www.groeneveldverhuizingen.nl is een website van Groeneveld Verhuizingen B.V.

Groeneveld Verhuizingen B.V. is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Sluispolderweg 2K, 1505 HK Zaandam
Telefoonnummer: 075-7851977
E-mailadres: info@groeneveldverhuizingen.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65808479